Navigace

Obsah

 Kostel sv. Floriána

sv.Florián, kostelByl zbudován r. 1812 stavitelem Antonínem Englischem, na místě přibližně o  100 let staršího a velikostí již nedostatečného kostelíku. I tento starší kostel byl zasvěcen sv.  Floriánu. Základní kámen byl položen 23.4.1811. Stavbu provázel neustálý nedostatek peněz, přesto však byla neuvěřitelně rychle dokončena a 12.10.1812 byl na věž dostavěného kostele vztyčen kříž.O vybavení tohoto staršího kostela existuje záznam o vybavení a inventáři z r. 1804. Novému kostelu byly pořízeny v r. 1877 hodiny. Jejich stavitelem byl Franz Killian z Velkých Hertic.
Stroj byl rekonstruován potomkem firmy Johanem Killianem v r. 1928. Tři zvony pocházely ještě patrně ze staršího kostela.

Hlavnímu oltáři dominuje vyobrazení sv. Floriána z r. 1861, jemuž je kostel zasvěcen. Jeho autorem je Josef Kristler z Moravského Berouna.Presbytář je vyzdoben Pavlem Assmannem z Opavy r. 1883.

Původní vybavení kostela –  kazatelna a lavice pocházely z kostela sv. Anny z Andělské hory v Melči.

V r. 1873 byly z prostředků obce a náboženského fondu pořízeny varhany za  1595 zlatých z    varhanářské dílny Rieger u Krnova. Varhany jsou dosud v uspokojivém stavu.Kostel má křížovou cestu se 14 obrazy z r. 1883, která byla pořízena za důstojného pana faráře Tomáše Dadáka.V kostelní lodi je socha sv. Anny s Ježíškem a Marií. Za tuto sochu zaplatila náboženská obec  přes 3000 rýnských zlatých.

Po odsunu většiny německého obyvatelstva v březnu 1946, díky nezájmu nových obyvatel a ve shodě  s tehdejším postojem státu k církvím, stavba pozvolna chátrala. Díky zájmu rekreantů po roce 1970 se o kostel znovu začalo dbát a postupně se dostával do dnešní podoby.

Naproti kostela je památník občanů Starých Lublic, padlých v 1. světové válce.