Navigace

Obsah

Publicita - projekty
Projekt ,, Studie pro optimalizaci systému nakládání s odpady na území obce Kružberk ,, byl vytvořen za finanční podpory z rozpočtu MSK ve vyhlášeném dotačním programu ,, Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady“ ( ŽPZ/07//2018).

publ

Energetické úspory objektu č.p. 100 v Kružberku
projekt

 

Kružberk bez hranic - místo pro volnočasové aktivity občanů:
Projekt spolufinancovaný Moravskoslezským krajem