Navigace

Obsah

Územní plán obce Kružberk

Územní plán obce KRUŽBERK byl vydán formou opatření obecné povahy č. 01/2019 na 4. zasedání Zastupitelstva obce Kružberk konaném dne 17.6.2019 usnesením č. 41/4/2019. Územní plán Kružberk nabyl účinnosti dnem 11.7.2019.

Do opatření obecné povahy č. 01/2019 - Územního plánu KRUŽBERK je možno nahlédnout v listinné podobě u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, u Obce Kružberk.

Do opatření obecné povahy č. 01/2019 - Územního plánu KRUŽBERK je dále možno nahlédnout v listinné podobě včetně její dokladové části na Městském úřadě ve Vítkově, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

Územní plán KRUŽBERK, opatřen záznamem o účinnosti je uložen u obce KRUŽBERK. Územní plán poskytuje pořizovatel Městskému úřadu Budišov nad Budišovkou, odboru bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování, jako stavebnímu úřadu a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jemuž se uvedená dokumentace poskytuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu.

I_A_Textová část.pdf (1.42 MB)
I_B_1-Výkres zákl_členění.pdf (360.28 kB)
I_B_1-Výkres zákl_členění-leg.pdf (331.75 kB)
I_B_2-Hlavní výkres.pdf (516.5 kB)
I_B_2-Hlavní výkres-leg.pdf (455.82 kB)
I_B_3-Koncepce dopravy.pdf (351.38 kB)
I_B_3-Koncepce dopravy-leg.pdf (303.89 kB)
I_B_4-Koncepce TI.pdf (392.85 kB)
I_B_4-Koncepce TI-leg.pdf (363.95 kB)
I_B_5-Výkres VPS-VPO.pdf (276.35 kB)
I_B_5-Výkres VPS-VPO-leg.pdf (329.8 kB)
II_A_Textová část.pdf (5.08 MB)
II_B_1_1-Koordinační výkres 2000.pdf (696.12 kB)
II_B_1_1-Koordinační výkres 2000-leg.pdf (550.9 kB)
II_B_1-Koordinační výkres 5000.pdf (1 MB)
II_B_1-Koordinační výkres 5000-leg.pdf (603.33 kB)
II_B_2-Širší vztahy.pdf (508.05 kB)
II_B_3-Zábor ZPF.pdf (575.87 kB)
II_B_3-Zábor ZPF-leg.pdf (306.31 kB)
II_C_Vyhodnocení vlivů ÚP.pdf (3.66 MB)
Opatření obecné povahy_redigováno.pdf (868.46 kB)