Obec Kružberk
ObecKružberk
rozšířené vyhledávání

Coronavirus - informace

Informace o opatřeních proti šíření koronaviru 

Vzhledem k pokračování epidemie viru COVID 19 (koronavirus), upozorňujeme, že zásadní informace jsou k dispozici na webových stránkách https://koronavirus.mzcr.cz
(správce stránek)
***

Anti-COVID – Oznámení pro podnikatele a živnostníky v ORP Vítkov

Město Vítkov nabízí firmám a živnostníkům k zajištění dodržení vládních opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou alkoholovou dezinfekci Anti-COVID.
Tato dezinfekce je určena pro dezinfekci rukou a lze ji použít i jako dezinfekci ploch.
Cena za 1 litr: 43 Kč (vč. DPH) – upřednostňujeme platbu kartou.
Upozornění: Dezinfekci je zakázáno použít pro další prodej.
Plnění pouze do vlastních označených nádob.
Příjem prázdných nádob – pokladna městského úřadu ve Vítkově, kde odběratel provede platbu:
Čtvrtek 30. 4. od 8.00 do 11.00 hod.     
Pondělí 4. 5. od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 17.00 hod.
Středa 6. 5. od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 17.00 hod.
Výdej proběhne v bývalé kotelně v Selské ulici (N 49°46.84442', E 17°45.33810') ve Vítkově v těchto dnech a časech:
Pondělí 4. 5. od 15.00 do 16.30 hod.
Úterý 5. 5. od 9.00 do 10.00 a od 15.00 do 16.30 hod.
Čtvrtek 7. 5. od 9.00 do 10.00 a od 15.00 do 16.30 hod.

Bližší informace na tel. čísle 556 312 255 (informační linka MěÚ Vítkov) nebo 556 312 275 (pokladna MěÚ Vítkov).
***

Doporučení MŽP pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.
Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19:
Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte. Následně jej vložte do dalšího plastového obalu a znovu zavažte.

  1. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.
  2. Pro nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění, včetně způsobu třídění odpadu.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech v hygienou nařízené karanténě:Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.

  1. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  2. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.
  3. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  4. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
    Jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19:

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci. A pokud možno se s žádostí o pomoc s odnosem odpadu obrátí na rodinu, sousedy, dobrovolníky nebo přímo na obec, aby se zamezilo pohybu nakažených osob ve veřejném prostoru.
Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.
Specifický postup (např. speciální svoz) pro odvoz takového odpadu stanoví obec po dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví (hygienou).
Obce musí zejména informovat obyvatele, jak postupovat při nakládání s uvedeným odpadem.
Děkujeme za vaši ohleduplnost.
Další informace od SZÚ najdete ZDE (PDF, 203 kB )
Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz
***

Informace Finančního úřadu v Ostravě

Koronavir - omezení dopravy

Informace o omezení dopravy:
V termínu od pondělí 16. 03. 2020 dojde k omezení veřejné linkové osobní dopravy formou výlukových jízdních řádů v režimu rozsahu jízdních řádů platných v období letních školních prázdnin. Tímto bychom Vás chtěli informovat o realizovaných změnách jízdních řádů k 16. 03. 2020, které budou dostupné na webových stránkách http://www.portal.idos.cz a www.kodis.cz.
***

Zrušení provozu školek

Oznámení ředitele Mgr. Piskovského
***

Oznámení ředitele školy

Dobrý den,
na obce zasíláme informace, viz přílohy, ohledně situace ve škole – hlavně ke zveřejnění na weby, rozhlasem, apod. Jen ve stručnosti:
-          školy i družiny jsou uzavřeny, obědy mají žáci odhlášeny
-          MŠ jsou v provozu
-          pro cizí strávníky vaříme
-          žákům zítra rozešleme práci a úkoly (Bakaláři a web školy)
-          je nutné sledovat informace na webu školy
S pozdravem
Mgr. Pavel Piskovský
ředitel školy

Příloha
Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace
Melč 192

747 84 Melč
tel.: 556 309 021
e-mail: zsmelc@zsmelc.cz
***