Obec Kružberk
ObecKružberk
rozšířené vyhledávání

Sdružení Za rozvoj Kružberka

Každým rokem 

pe spolek

vždy na jeho začátku pořádá náš spolek procházku po Čermákově stezce. Stává se tak vždy v odpoledních hodinách Nového roku. Letošní rok 2021 byl však výjimkou. Vinou řádící pandemie koronaviru musela být tato akce odvolaná. Protože se zatím zdá, že masové šíření virové nákazy počátkem roku spíše nabíralo na síle a neustupovalo, budou s velkou pravděpodobností odvolány i další akce - jak ty, které pořádá přímo náš spolek, tak i akce pořádané obcí a kterých se spolek rovněž zúčastňoval.  


Skončila fotografická soutěž

Soutěž "Kružberk okem kamery 2018" měla svou uzávěrku na konci ledna a porota se sešla 26. února. V porotě zasedli Lída Ježová, Jitka Flesarová a Jan Ihnát. Kurátorem soutěže byl i nyní Jura Focht. Novinkou bylo, že ceny byly tentokrát peněžní. Shromáždilo se více než stovka fotografií z nichž těch soutěžních bylo třicet, což znamená, že soutěžících jsme měli tentokrát šest. Ze zaslaných fotografií budou vybrány ty nejhezčí, které poslouží k další výzdobě kulturního střediska ve škole, klubovny na váze a obecního úřadu. Na nákladech na zhotovení reprodukcí se bude podílet i náš spolek Za rozvoj Kružberka. Soutěž tak splnila svůj účel. O tom, bude-li vypsán další ročník soutěže v r. 2019 však ještě není rozhodnuto.  

Lanovka stále jen scifi?

Rozvoj Kružberka, jeho potenciál, je skutečně omračující. Myšlenka lanové dráhy od stanoviště rozhledny přes údolí Moravice po cílový Davidův mlýn nás napadla již před mnoha lety. Odhadujeme, že dráha letu na laně by byla dlouhá cca 2000 m a ve výšce cca 150m i nepřestavitelně vzrušující . Zdálo se, že oživení nápadu v plánech bývalého majitele Davidova mlýna by mohla přinést Kružberku další vývoj. Ovšem Davidův mlýn má dnes jiného majitele. Snad se tato myšlenka dočká zmrtvýchvstání a nezapadne.


Fotografická soutěž - Kružberk okem objektivu

Pozor! Uzávěrka soutěže je posunuta na 31.1.2018!

Na základě dobré zkušenosti s předchozím ročníkem vyhlašuje Obec Kružberk ve spolupráci se spolkem Za rozvoj Kružberka další ročník této fotografické soutěže.
I tentokrát se bude soutěžit na libovolné téma s jedinou podmínkou, že se fotografie bude nějakým způsobem týkat Kružberku.
Podmínky soutěže a propozice:
Do soutěže se mohou soutěžící přihlásit pouze s vlastními fotografiemi v digitální podobě o minimální velikosti 1.5 MB. Věk ani předchozí zkušenosti nerozhodují. Počet přihlášených fotografií je 5. Fotografie mohou být na nosiči - CD, DVD nebo Flash paměti, odkud budou překopírovány a Flash vrácena. Nebo mohou být zaslány jako příloha na e-adresu: oderka@email.cz, nebo obec@kruzberk.cz. Jako předmět e-mailu napište "Fotosoutěž". Pokud přílohy přesáhnou povolený limit, mohou být na tutéž adresu zaslány přes úschovnu. Zaslaných fotografií může být i více, avšak ty, které chcete přihlásit  do soutěže o hlavní ceny označte v názvu písmeny "SS" na počátku názvu. (Příklad názvu fotky: "SS Kružberk v létě"). Uzávěrka soutěže bude vyhlášena koncem prosince 2017, hodnocení poroty a vyhlášení vítězů bude v lednu 2018. Fotografie předávejte na obecním úřadu paní Štipčákové, nebo přímo kurátorovi soutěže, jimž je pan Jiří Focht. Adresy jsou výše. Soutěžní fotografie budou hodnoceny 3 cenami, dále budou některé fotografie oceněny zvláštní cenou obce Kružberk, spolku Za rozvoj Kružberka a zvláštním oceněním poroty.

Autorská práva k těmto fotografiím nebudou soutěží dotčena, obec Kružberk a spolek Za rozvoj Kružberka si však vyhrazují právo využít tyto fotografie k propagaci obce. Pokud bude zaslána fotografie, která není dílem soutěžícího, přenáší se riziko porušení autorských práv na něj. Tak tedy neváhejte a FOŤTE, FOŤTE, FOŤTE!!!    


Kružberk má svůj nový taneční parket

Sdružení za Za rozvoj Kružberka o sobě dalo opět vědět. Na brigádě, která proběhla v polovině srpna, jeho členové vyrobili zbrusu nové taneční podium. To bude mít svou premiéru na Dni obce.

Stejně jako v loňském roce bude i letos hlavním hřebem programu večerní vystoupení revival kapely. No a takové vystoupení se samozřejmě neobejde bez křepčících posluchačů. Loni si obec musela taneční parket půjčit v sousední vesnic, ale rozhodně to nebylo bez problémů. Parket, který se skládal z několika těžkých dřevěných kusů, se musel nejprve dovézt a druhý den zase rozebrat a vrátit. Proto se zrodil nápad, že si obec vyrobí svůj vlastní taneční parket, který by se při podobných příležitostech mohl pouít.

Lumír

Projektu se ujal nám všem dobře známý mistr tesař  Aleš Flesař Hc, který „náš“ parket naprojektoval z osmi částí o celkovém rozměru cca 8 x 4 m. Obec poskytla materiál a nadšenci ze Sdružení jej pak pod odborným vedením Aleše Flesara vyrobili. Jak už to bývá, někteří se zapojili více, někteří méně, ale to je zřejmé z přiložené fotodokumentace. Na omluvu třeba Lumíra Komárka budiž řečeno, že přestože se do práce příliš nehrnul, tak spolehlivě zajišťoval občerstvení a bavil ostatní pracovníky. A to se cení!  :o)

Nový parket se ještě musí napustit fermeží a pak už zbývá jen první zátěžová zkouška. Přijďte si ho vyzkoušet na Den obce!

(mp)


pf 2016

Od doby předání vodního díla Kružberk do dneška uplynulo již 60 let.

I když bylo dílo budováno maximálně kvalitně, přece jen se na něm zub času již podepsal. A tak se od letošního léta pilně pracuje na opravách. Ty se týkají zejména koruny hráze, povrchu, izolace  a příštím rokem i návodního líce. Předání opraveného díla se plánuje na prosinec 2016. Opravy zastřešuje SMP (Stavby mostů Praha).
Všechny návštěvníky Kružberka upozorňujeme, že průjezd přes hráz je nemožný až do konce r. 2016 a doufáme, že to pochopí.
Práce si vyžádají úplné uzavření dotčené silnice č. II/442. Uzavírka potrvá od 24. 08. 2015 do 02.12. 2016. Objízdná trasa je zvolena podle stavebně technického stavu silnic v našem regionu a je rozdělena do dvou směrů.
Osobní automobily ve směru z Vítkova odbočí ve  Svatoňovicích  ze silnice č. II/442 vpravo na silnici č. II/443 směr Melč, následně ve Starých Těchanovicích odbočí vlevo na silnici č. III/44337 směr Kružberk a Nové Lublice, ve kterých odbočí vlevo na silnici č. III/4423 směrem Hořejší Kunčice a následně odbočí vpravo zpět na silnici č II/442. Dtto v opačném směru.
Nákladní automobily ve směru od Vítkova odbočí ve Svatoňovicích ze silnice č. II/442 vpravo na silnici č. II/443  směr Melč, Opava a za obcí Otice odbočí vlevo na silnici č. I/46, po které budou pokračovat  přes  Slavkov, Litultovice,  Mladecko,  Deštné  až  do obce Hořejší Kunčice, zde odbočí vlevo na silnici č. II/442 směr Vítkov. Dtto v opačném směru.


14. 11.2015 proběhl výlov rybníka u Davidova mlýna.

Že vám nevyšlo se tam podívat? Nevadí. Jak to tam vypadalo můžete shlédnout ve fotografické reportáži našeho kružberského Přítele Yřika. Zde je.

 

Den obce se vydařil

Předposlední srpnový víkend roku 2015 byl ve znamení konání nejprestižnější akce roku – Dne obce. Tuto tradici se podařilo znovu oživit po pěti letech a téměř pět set spokojených návštěvníků bylo důkazem toho, že se lidé v Kružberku chtějí bavit i setkávat.

Přestože samotná slavnost proběhla na kružberském hřišti až v sobotu, přípravy začaly už několik měsíců předem. Největším strašákem akcí pod širým nebem je určitě počasí. Organizátoři proto neponechali nic náhodě a připravili dva obrovské stany s posezením. Ty nakonec nebyly nutné, protože počasí bylo po úmorných vedrech příjemné a lepší jsme si snad ani nemohli přát. Přesto bylo na plném obsazení míst pod stanem vidět, že posezení pod střechou, byť stanovou, je velmi příjemné.

Už od pátku se hřiště hemžilo dobrovolníky, kteří připravovali stánky, podium, atrakce, výzdobu a spoustu dalších nezbytných věcí. Vše se stihlo do sobotního oběda a počet návštěvníků překročil i ta nejoptimističtější očekávání. Ostatně bylo co nabídnout. Děti se vyřádily při hře Cesta kolem světa, která prověřila nejen jejich znalosti, ale především jejich hbitost a zručnost. Největšímu zájmu se těšila lanová dráha, po které mohli odvážlivci zdolat řeku Moravici. Fronta dětí, čekajících na sjezd lanovkou přes Moravici se netenčila, a teprve po soumraku se tato unikání atrakce musela ukončit. Ani dospělí nepřišli zkrátka. Stánky s občerstvením praskaly ve švech a jen pečených makrel se prodalo více jak sto. Pivo bylo studené, steaky voňavé, klobásy pikantní a pro fajnšmekry byla k dispozici i štamprle alkoholu z medu. Výtečný guláš by si zasloužil samostatný článek

Bezesporu největším tahákem bylo vystoupení skupiny Pangea – The Beatles Revival Band. Ta přilákala na parket i první tanečníky. Veliký dřevěný parket měl na hřišti v Kružberku premiéru a ve večerních hodinách už doslova "praskal ve švech".

Své umění předvedli hasiči a pejskaři a také tombola dopadla k všestranné spokojenosti. Skupina Mistrál, profíci každým coulem,  pak hrála největší pecky až dlouho do noci. Nikdo si ale na hluk nestěžoval a podle prvních ohlasů mohu směle konstatovat, že se akce skutečně vydařila!

A ještě jeden poznatek ze Dne Kružberka vyplývá: Tím, že se na přípravách Dne setkávali zástupci všech kružberských spolků i obecních zastupitelů, vyrostl v Kružberku skvělý kolektiv, který si při spolupráci na podobně náročných projektech zcela jistě bude vědět i nadále rady.

Obrovské poděkování patří všem, kteří se na přípravě a následném úklidu podíleli a doufám, že se příští rok zase uvidíme.

Mirek Pech


Sdružení Za rozvoj Kružberka

Bouda u rozhledny je hotová

Poslední víkend v květnu 2015 byl termín, na kterém se dohodli členové spolku Za rozvoj Kružberka ke zhotovení altánku u rozhledny. Rozhlednu Weisshuhn nestihl dokončit, zato členové spolku altánek ano. Stačily jim k tomu jen dva dny. Nyní už zbývá zakomponovat jej do Čermákovy stezky.  Jirka Focht


Bývalé rekreační středisko NHKG - opět

Kolem bývalého rekreačního střediska se opět něco děje.Dvacátého osmého dubna 2015 přišel na naši obec odkaz na WWW adresu   http://www.modralaguna-kruzberk.cz  s následující informací:

Dobrý den,
Dovolujeme si Vám oznámit , že od června je možnost nabídnout ubytování i bydlení pro seniory , eventuálně jiné osoby po dohodě. Jedná se o bývalé rekreační středisko v obci Kružberk, v CHKO. Krásné prostředí, čistý vzduch, v areálu je možnost se procházet i provádět rehabilitaci. Velké společné prostory, terasy s výhledem na celé okolí. Pokoje budou vybaveny klasickými lůžky a nebo mechanicky polohovatelnými.Po dohodě mohou být i elektrické polohovatelné lůžka. Skříně, stolky, stoly, wc a sprcha pro každého oddělená. Pokoje zařízené individuálně dle dohody s nájemníkem.

Citovaný e-mail zaslal neznámý autor na další obecní a městské úřady Moravskoslezského kraje a také na odbor sociálních věcí MěÚ Vítkov. Autor nabídky slibuje zde mnohé: jedno i dvoulůžkové ubytování za "příjemných 5425 až 6035" Kč a za tzv. adresné služby a stravu v cenách od 3280 po 6550 Kč. Co se za těmito službami skrývá?  Koupání v bazénu, nádherná příroda v areálu, tenisový kurt, bar, rehabilitace a masáže. A to vše již od června 2015. No, neberte to. Ovšem když víme, v jakém stavu se areál dneska nachází tak tomu může uvěřit jen ten, kdo o něm nic neví.

Nejdříve si ale povšimněte, že se nejedná o klasický domov důchodců, ale o "penzion pro seniory".  Jaký v tom je rozdíl? Poměrně striktní pravidla pro vedení a provoz domovů důchodců kontrolovaných státem zde neplatí a vše se odehrává na smluvní bázi mezi poskytovatelem a klientem. Vzpomeneme-li na skandální podmínky penzionu pro seniory v Přerově, můžeme si představit, jak by to také mohlo dopadnout.

Proč majitelé objektů o tyto penziony či ubytování pro penzisty tolik usilují? V současné době je totiž možno získat více jak 600 000 Kč dotace na jeden malometrážní byt, jehož účelem je řešit složitou situaci důchodců a seniorů.

Obecní úřad v této souvislosti oslovil jistý podnikatel, který v únoru letošního roku v telefonickém hovoru seznámil starostu s tímto záměrem a sjednal si s ním osobní schůzku, na kterou však nedorazil. Jeho vztah ke skutečným majitelům střediska zůstává nejasný.

Po zaslání výše citovaného e-mailu svolal vedoucí příslušného stavebního úřadu místní šetření a tedy prohlídku střediska. Výsledek nevalný, majitelé se z jednání omluvili. Zatímní zkušenosti s majiteli střediska Nové huti nejsou nejlepší. Již v roce 2011 se snažili o jeho přeměnu na ghetto pro sociálně slabé a nepřizpůsobivé s cílem čerpat sociální příspěvky na bydlení přímo na sebe. Bez ohledu na to, jaký by to mohlo mít dopad na naši malou obec.

Obecní úřad vidí ve snaze vytvořit v areálu bývalého rekreačního střediska sociální bydlení snahu prolomit stavební uzávěru, kterou obec již dříve vyhlásila. Lze proto předpokládat, že ani v tomto případě nebude souhlasit se změnou účelu užívání stavby, že zastupitelé obce nepovolí změnu územního plánu v této lokalitě. Připomínáme, že územní plán stávající i připravovaný počítá s tím, že se areál využije pouze pro rekreační účely. I zde, bez ohledu je-li stavební uzávěra nebo ne, je ve stavebním řízení požadován souhlas obecního zastupitelstva.

Je tedy žádoucí, aby případní zájemci o bydlení v tomto neexistujícím penzionu byli správně informování a na tuto nabídku nereagovali.  Ostatně stránky http://www.modralaguna-kruzberk.cz nevzbuzují důvěru již samy o sobě.
 


Usnesení z výborové schůze ze dne 18.4.2015.

Přítomní: Jiří Focht, Karel Beníšek, Vratislav Rýznar, Aleš Flesar, Ladislav Černín, Miroslav Pech, Michal Kaštovský

Schůze se zabývala zejména plánem činnosti v r. 2015. Usnesla se, že v tomto roce bude Čermákova stezka  rozšířena o krátkou severní větev. Ta  bude začínat na odbočce z asfaltové komunikace pod přehradní  hrází,  (odbočovací  informační panel ), vzhůru k zbytkům hradu Cruczenburgu. Stezka se  bude vracet starou úvozovou cestou  z  13. století směrem do Kružberka. (Překrásná procházka!)  V lokalitě hradu bude další  informační  panel stezky (malý), upozorňující na historii hradu a na pokračování stezky prastarou úvozovou cestou. U hradu bude další ukazatel odbočení  k torzu Weisshuhnovy rozhledny, kde bude informační panel  (malý),  s popisem této památky. V  těsné blízkosti  býv. rozhledny bude vybudován altán o rozměrech cca 4x4 m. Bude sloužit k odpočinku         a  k vychutnání nádherného rozhledu, který je v tomto místě.

Po trase budou umístěny směrové tabulky s logem Čermákovy stezky. Stavba bude provedena svépomocí, nejnutnější materiál bude pořízen z prostředků spolku.  O poskytnutí stavebního  materiálu - kmeny stromů, bude požádáno vedení obce. Bude také zvážena sponzorská účast vybraných firem.  Stavbu odborně povede mistr tesař Aleš Flesař. Termín provedení  altánku je 5/6 2015. Panely dle možností grafika a  tiskárny.

Úvozová cesta, o které je řeč výše,  bude nutno zkulturnit a upravit. Dohodnout účast kross cyklistů  na těchto pracích. (p. Schwarz)

Úkoly: kalkulace fin. potřeb a odhad ukončení.

Zapsal - Jiří Focht


Fotogalerie

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mapový portál

Mapové podklady KN, historické mapy, letecké snímky. Vyhledání adres, parcel, měření vzdáleností a ploch a tisk mapových podkladů. 

Mapový portál

Navštívit mapový portál

Počasí

dnes, čtvrtek 20. 1. 2022
sněžení 0 °C -5 °C
pátek 21. 1. polojasno -4/-8 °C
sobota 22. 1. mírné sněžení -3/-10 °C
neděle 23. 1. mírné sněžení -4/-10 °C